Våra försäkringsformler

Våra försäkringsformler

Livets oförutsedda händelser kan äventyra projekten där du investerar tid och pengar, eller hindra dig från att uppfylla dina ekonomiska skyldigheter. Genom att köpa en försäkring erbjuder du dig själv sinnesro, oavsett vad. 'han kommer.

4 försäkringar att skydda

Din inteckning

Låneförsäkring kan täcka dina betalningar i händelse av funktionshinder, allvarlig sjukdom eller dödsfall, förutom att erbjuda en hjälptjänst för att förenkla ditt och dina familjers liv.

Dina resor

Lämna med lugn och ro med omfattande skydd som även kan täcka akutvård för dig och dina familjemedlemmar.

Dina personliga lån

Personligt lån och kreditförsäkring ger trippel skydd (funktionshinder, kritisk sjukdom, dödsfall) för betalning av dina lån och dina finansieringslösningar.

Ditt kreditkortsaldo

Se till att du återbetalar hela eller delar av ditt kortsaldo i händelse av funktionshinder, förlust av anställning eller dödsfall.